Energetsko certificiranje

Lipanj 5th, 2014.

1. Što je energetsko certificiranje?

Energetsko certificiranje zgrade predstavlja skup radnji i postupaka koji se provode u svrhu izdavanja energetskog certifikata, dokumenta propisanog sadržaja koji predočuje energetska svojstva zgrade.

energetski-certifikat-split-slika-31076948

2. Svrha energetskog certifikata?

Svrha energetskog certifikata je pružanje informacija vlasnicima i korisnicima zgrada o energetskim svojstvima zgrade i usporedba zgrada u odnosu na njihova energetska svojstva, te u odnosu na referentne vrijednosti. Energetski certifikat mora sadržavati opće podatke o zgradi, energetski razred zgrade, podatke o osobi koja je izdala energetski certifikat, podatke o termotehničkim sustavima, klimatske podatke, podatke o potrebnoj energiji i referentne vrijednosti, objašnjenja tehničkih pojmova, te popis primijenjenih propisa i normi.

3. Tko je dužan osigurati energetski certifikat zgrade kod njezine prodaje?

Vlasnik zgrade, odnosno njezinog posebnog dijela dužan je imati energetski certifikat kod njezine prodaje od 1. srpnja 2013. godine. Kupac zgrade, odnosno njezinog posebnog dijela prije sklapanja ugovora o kupoprodaji ima pravo uvida u energetski certifikat. Ovlašteni posrednik u prometu nekretnina dužan je imati energetski certifikat kod oglašavanja prodaje u medijima.

4. Treba li vlasnik stana koji se iznajmljuje imati energetski certifikat?

Energetski certifikat obavezan je za nekretninu koja se iznajmljuje nakon 1.1.2016. Za nekretnine za koje se ugovor o iznajmljivanju sklopi prije tog datuma energetski certifikat nije obavezan.

5. Je li energetski certifikat potreban za ruševnu staru kuću koja nije za stanovanje?

Energetski je certifikat potreban za zgrade koje su u funkciji odnosno koje mogu biti u funkciji. Energetski se certifikat ne izrađuje za ruševine.

6. Mogu li kao kupac imati problema kod prijenosa vlasništva, upisa u katastar kuće koja nema energetski certifikat?

Odgovornost pribavljanja energetskog certifikata je na vlasniku koji prodaje nekretninu. Kupac tu nema odgovornosti. Energetski certifikat nije potreban za upis vlasništva. On je nužno potreban kod pribavljanja uporabne dozvole za zgrade koje su sagrađene prema dozvoli izdanoj nakon 1.10.2007.

7. Imaju li javni bilježnici, kao i gruntovnice, kod ovjere ugovora, odnosno upisa nekretnine, pravo tražiti i energetski certifikat uz ostalu dokumentaciju, ili je pak odgovornost samo na vlasniku nekretnine?

Pribavljanje energetskog certifikata zgrade odnosno samostalne uporabne cjeline zgrade nije uvjet za ovjeru kupoprodajnog ugovora kod javnog bilježnika niti za upis nekretnine u zemljišnu knjigu.

8. Koje su kazne ukoliko vlasnik odnosno ovlašteni posrednik u prometu nekretnina ne pribavi energetski certifikat zgrade kod oglašavanja prodaje?

Kazne su propisane člankom 171. Zakona o gradnji (“Narodne novine” broj 153/2013) od 18.12.2013. Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za taj prekršaj pravna osoba kao vlasnik a ako je vlasnik zgrade fizička osoba tada je novčana kazna u iznosu od 5000,00 do 10.000,00 kuna. Kazna za pravnu osobu ovlaštenog posrednika u prometu nekretnina iznosi od 15.000,00 do 30.000,00 kuna a za fizički osobu ovlaštenog posrednika novčana je kazna u iznosu od 5000,00 do 10.000,00 kuna.

9.Tko mora javno izložiti energetski certifikat?

Zgrada javne namjene ili dio zgrade mješovite namjene koji se kao samostalna uporabna cjelina koristi za javnu namjenu ako ima ukupnu korisnu površinu veću od 500 m², a od 9. srpnja 2015. veću od 250 m².

10. Koliki je rok važenja energetskog certifikata?

Rok važenja energetskog certifikata je 10 godina.

11. Tko je izuzet od obaveze energetskog certificiranja?

Energetski certifikat zgrade, odnosno njezina posebnog dijela ne izdaje se za zgradu, odnosno njezin poseban dio za koji nije potrebno koristiti energiju za održavanje unutarnje projektne temperature u skladu s njezinom namjenom. Energetski se certifikat ne izdaje ni za zgradu koja ima rok uporabe dvije godine i manje, za zgradu namijenjenu održavanju vjerskih obreda, za zgradu ukupne korisne površine manje od 50 m² te industrijske zgrade, radionice i nestambene poljoprivredne zgrade s malim energetskim potrebama.

Izvor: http://www.topagent.hr/energetski-certifikat.aspx

 

Facebook0Twitter0Google+0LinkedIn0