Jadranska obala

 • Apartman u Novalji
 • Županija: Ličko-senjska
 • Grad: Novalja
 • Naselje: Novalja
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 59 m2
 • Soba: 2
 • Cijena: 84900
 • More

 • Kuća u Vlašićima
 • Županija: Zadarska
 • Grad: Pag
 • Naselje: Vlašići
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 331 m2
 • Soba: 5
 • Cijena: 180000
 • More

 • Vila s bazenom u Malinskoj
 • Županija: Primorsko-goranska
 • Grad: Malinska
 • Naselje: Malinska
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 150 m2
 • Soba: 4
 • Cijena: 360000
 • More

 • Kuća na otoku Žirju
 • Županija: Šibensko-kninska
 • Grad: Žirje
 • Naselje: Žirje
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 210 m2
 • Soba: 5
 • Cijena: 290000
 • More

 • Kuća u Novalji
 • Županija: Ličko-senjska
 • Grad: Novalja
 • Naselje: Novalja
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 260 m2
 • Soba: 5
 • Cijena: 380000
 • More

 • Kuća u Turnju
 • Županija: Zadarska
 • Grad: Sveti Filip i Jakov
 • Naselje: Turanj
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 72 m2
 • Soba: 3
 • Cijena: 65000
 • More

 • Kuća s bazenom u Rogoznici
 • Županija: Šibensko-kninska
 • Grad: Rogoznica
 • Naselje: Rogoznica
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 250 m2
 • Soba: 5
 • Cijena: 650000
 • More

 • Apartman u Novalji
 • Županija: Ličko-senjska
 • Grad: Novalja
 • Naselje: Novalja
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 79 m2
 • Soba: 3
 • Cijena: 143000
 • More

 • Kuća u Novalji
 • Županija: Ličko-senjska
 • Grad: Novalja
 • Naselje: Novalja
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 108 m2
 • Soba: 5
 • Cijena: 105000
 • More

 • Kuća u Pagu
 • Županija: Zadarska
 • Grad: Pag
 • Naselje: Pag
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 250 m2
 • Soba: 12
 • Cijena: 590000
 • More

 • Kuća u Pagu
 • Županija: Zadarska
 • Grad: Pag
 • Naselje: Pag
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 145 m2
 • Soba: 5
 • Cijena: 135000
 • More

 • Apartman u Novalji
 • Županija: Ličko-senjska
 • Grad: Novalja
 • Naselje: Novalja
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 52 m2
 • Soba: 2
 • Cijena: 85000
 • More

 • Kuća u Nizu u Novalji
 • Županija: Ličko-senjska
 • Grad: Novalja
 • Naselje: Novalja
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 97 m2
 • Soba: 4
 • Cijena: 180000
 • More

 • Apartman u Staroj Novalji
 • Županija: Ličko-senjska
 • Grad: Novalja
 • Naselje: Stara Novalja
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 55 m2
 • Soba: 3
 • Cijena: 93000
 • More

 • Apartman u Novalji
 • Županija: Ličko-senjska
 • Grad: Novalja
 • Naselje: Novalja
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 69 m2
 • Soba: 3
 • Cijena: 124340
 • More

 • Apartman u Novalji
 • Županija: Ličko-senjska
 • Grad: Novalja
 • Naselje: Novalja
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 70 m2
 • Soba: 3
 • Cijena: 126000
 • More

 • Apartman u Starigradu
 • Županija: Zadarska
 • Grad: Starigrad
 • Naselje: Starigrad
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 106 m2
 • Soba: 4
 • Cijena: 137000
 • More

 • Kuća u Vlašićima
 • Županija: Zadarska
 • Grad: Pag
 • Naselje: Vlašići
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 160 m2
 • Soba: 5
 • Cijena: 260000
 • More

 • Apartman u Novalji
 • Županija: Ličko-senjska
 • Grad: Novalja
 • Naselje: Novalja
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 53 m2
 • Soba: 3
 • Cijena: 82000
 • More

 • Apartman u Novalji
 • Županija: Ličko-senjska
 • Grad: Novalja
 • Naselje: Novalja
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 38 m2
 • Soba: 1
 • Cijena: 60900
 • More

 • Kuća u Pagu
 • Županija: Zadarska
 • Grad: Pag
 • Naselje: Pag
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 399 m2
 • Soba: 8
 • Cijena: 299000
 • More

 • Kuća u Pagu
 • Županija: Zadarska
 • Grad: Pag
 • Naselje: Pag
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 135 m2
 • Soba: 7
 • Cijena: 270000
 • More

 • Kuća u Novom Vinodolskom
 • Županija: Primorsko-goranska
 • Grad: Novi Vinodolski
 • Naselje: Novi Vinodolski
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 210 m2
 • Soba: 5
 • Cijena: 169000
 • More

 • Apartman u Mandrama
 • Županija: Zadarska
 • Grad: Pag
 • Naselje: Mandre
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 61 m2
 • Soba: 3
 • Cijena: 153000
 • More

 • Apartman u Mandrama
 • Županija: Zadarska
 • Grad: Pag
 • Naselje: Mandre
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 124 m2
 • Soba: 4
 • Cijena: 308900
 • More

 • Apartman u Mandrama
 • Županija: Zadarska
 • Grad: Pag
 • Naselje: Mandre
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 63 m2
 • Soba: 3
 • Cijena: 158375
 • More

 • Apartman u Mandrama
 • Županija: Zadarska
 • Grad: Pag
 • Naselje: Mandre
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 63 m2
 • Soba: 3
 • Cijena: 158150
 • More

 • Apartman u Mandrama
 • Županija: Zadarska
 • Grad: Pag
 • Naselje: Mandre
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 66 m2
 • Soba: 3
 • Cijena: 166175
 • More

 • Apartman u Mandrama
 • Županija: Zadarska
 • Grad: Pag
 • Naselje: Mandre
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 65 m2
 • Soba: 3
 • Cijena: 161575
 • More

 • Apartman u Mandrama
 • Županija: Zadarska
 • Grad: Pag
 • Naselje: Mandre
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 63 m2
 • Soba: 3
 • Cijena: 158150
 • More

 • Apartman u Mandrama
 • Županija: Zadarska
 • Grad: Pag
 • Naselje: Mandre
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 66 m2
 • Soba: 3
 • Cijena: 166175
 • More

 • Kuća u nizu u Novalji
 • Županija: Ličko-senjska
 • Grad: Novalja
 • Naselje: Novalja
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 104 m2
 • Soba: 3
 • Cijena: 223000
 • More

 • Kuća u nizu u Novalji
 • Županija: Ličko-senjska
 • Grad: Novalja
 • Naselje: Novalja
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 103 m2
 • Soba: 3
 • Cijena: 220000
 • More

 • Kuća u nizu u Novalji
 • Županija: Ličko-senjska
 • Grad: Novalja
 • Naselje: Novalja
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 100 m2
 • Soba: 3
 • Cijena: 213000
 • More

 • Kuća u Pagu
 • Županija: Zadarska
 • Grad: Pag
 • Naselje: Pag
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 120 m2
 • Soba: 6
 • Cijena: 79000
 • More

 • Kamena kuća u Poreču
 • Županija: Istarska
 • Grad: Poreč
 • Naselje: Poreč
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 137 m2
 • Soba: 3
 • Cijena: 289000
 • More

 • Kamena kuća u Poreču
 • Županija: Istarska
 • Grad: Poreč
 • Naselje: Poreč
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 123 m2
 • Soba: 3
 • Cijena: 289000
 • More

 • Apartman u Novalji
 • Županija: Ličko-senjska
 • Grad: Novalja
 • Naselje: Novalja
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 112 m2
 • Soba: 4
 • Cijena: 129000
 • More

 • Kuća u Pagu
 • Županija: Zadarska
 • Grad: Pag
 • Naselje: Pag
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 400 m2
 • Soba: 8
 • Cijena: 370000
 • More

 • Apartman u Gajcu
 • Županija: Ličko-senjska
 • Grad: Novalja
 • Naselje: Gajac
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 120 m2
 • Soba: 5
 • Cijena: 233500
 • More

 • Apartman u Gajcu
 • Županija: Ličko-senjska
 • Grad: Novalja
 • Naselje: Gajac
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 92 m2
 • Soba: 4
 • Cijena: 179000
 • More

 • Apartman u Gajcu
 • Županija: Ličko-senjska
 • Grad: Novalja
 • Naselje: Gajac
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 41 m2
 • Soba: 2
 • Cijena: 81000
 • More

 • Apartman u Gajcu
 • Županija: Ličko-senjska
 • Grad: Novalja
 • Naselje: Gajac
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 55 m2
 • Soba: 3
 • Cijena: 107500
 • More

 • Apartman u Gajcu
 • Županija: Ličko-senjska
 • Grad: Novalja
 • Naselje: Gajac
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 41 m2
 • Soba: 2
 • Cijena: 81000
 • More

 • Apartman u Gajcu
 • Županija: Ličko-senjska
 • Grad: Novalja
 • Naselje: Gajac
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 50 m2
 • Soba: 3
 • Cijena: 97000
 • More

 • Apartman u Gajcu
 • Županija: Ličko-senjska
 • Grad: Novalja
 • Naselje: Gajac
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 55 m2
 • Soba: 3
 • Cijena: 107500
 • More

 • Apartman u Gajcu
 • Županija: Ličko-senjska
 • Grad: Novalja
 • Naselje: Gajac
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 43 m2
 • Soba: 2
 • Cijena: 85000
 • More

 • Apartman u Gajcu
 • Županija: Ličko-senjska
 • Grad: Novalja
 • Naselje: Gajac
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 55 m2
 • Soba: 3
 • Cijena: 106500
 • More

 • Apartman u Gajcu
 • Županija: Ličko-senjska
 • Grad: Novalja
 • Naselje: Gajac
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 54 m2
 • Soba: 2
 • Cijena: 114000
 • More

 • Apartman u Novalji
 • Županija: Ličko-senjska
 • Grad: Novalja
 • Naselje: Novalja
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 71 m2
 • Soba: 3
 • Cijena: 125000
 • More

 • Stan u Puli
 • Županija: Istarska
 • Grad: Pula
 • Naselje: Veli Vrh
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 40 m2
 • Soba: 1
 • Cijena: 69000
 • More

 • Kuća u Pagu
 • Županija: Zadarska
 • Grad: Pag
 • Naselje: Pag
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 59 m2
 • Soba: 2
 • Cijena: 80000
 • More

 • Kuća u Staroj Novalji
 • Županija: Ličko-senjska
 • Grad: Novalja
 • Naselje: Stara Novalja
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 208 m2
 • Soba: 5
 • Cijena: 399000
 • More

 • Kuća u Staroj Novalji
 • Županija: Ličko-senjska
 • Grad: Novalja
 • Naselje: Novalja
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 330 m2
 • Soba: 10
 • Cijena: 389000
 • More

 • Kuća u Novalji
 • Županija: Ličko-senjska
 • Grad: Novalja
 • Naselje: Novalja
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 160 m2
 • Soba: 7
 • Cijena: 120000
 • More

 • Kuća u Pagu
 • Županija: Zadarska
 • Grad: Pag
 • Naselje: Pag
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 121 m2
 • Soba: 3
 • Cijena: 369000
 • More

 • Apartman u Pagu
 • Županija: Zadarska
 • Grad: Pag
 • Naselje: Pag
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 60 m2
 • Soba: 2
 • Cijena: 74000
 • More

 • Apartman u Novalji
 • Županija: Ličko-senjska
 • Grad: Novalja
 • Naselje: Novalja
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 82 m2
 • Soba: 3
 • Cijena: 109000
 • More

 • Apartman u Novalji
 • Županija: Ličko-senjska
 • Grad: Novalja
 • Naselje: Novalja
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 126 m2
 • Soba: 4
 • Cijena: 199999
 • More

 • Apartman u Novalji
 • Županija: Ličko-senjska
 • Grad: Novalja
 • Naselje: Novalja
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 51 m2
 • Soba: 2
 • Cijena: 78000
 • More

 • Kuća u Selinama
 • Županija: Zadarska
 • Grad: Starigrad
 • Naselje: Seline
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 150 m2
 • Soba: 6
 • Cijena: 165000
 • More

 • Kuća u Rogotinu
 • Županija: Dubrovačko-neretvanska
 • Grad: Ploče
 • Naselje: Rogotin
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 98 m2
 • Soba: 5
 • Cijena: 80000
 • More

 • Apartman u Starigradu
 • Županija: Zadarska
 • Grad: Starigrad
 • Naselje: Starigrad
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 111 m2
 • Soba: 3
 • Cijena: 167000
 • More

 • Kuća na otoku Braču
 • Županija: Splitsko-dalmatinska
 • Grad: Bol
 • Naselje: Murvica
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 238 m2
 • Soba: 7
 • Cijena: 320000
 • More

 • Kuća u Novalji
 • Županija: Ličko-senjska
 • Grad: Novalja
 • Naselje: Novalja
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 310 m2
 • Soba: 14
 • Cijena: 520000
 • More

 • Kuća u Sabunikama
 • Županija: Zadarska
 • Grad: Privlaka
 • Naselje: Sabunike
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 314 m2
 • Soba: 11
 • Cijena: 299000
 • More

 • Kuća u Šimunima
 • Županija: Zadarska
 • Grad: Pag
 • Naselje: Šimuni
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 99 m2
 • Soba: 3
 • Cijena: 192300
 • More

 • Kuća u Šimunima
 • Županija: Zadarska
 • Grad: Pag
 • Naselje: Šimuni
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 86 m2
 • Soba: 3
 • Cijena: 168550
 • More

 • Kuća u Šimunima
 • Županija: Zadarska
 • Grad: Pag
 • Naselje: Šimuni
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 75 m2
 • Soba: 3
 • Cijena: 146800
 • More

 • Kuća u Šimunima
 • Županija: Zadarska
 • Grad: Pag
 • Naselje: Šimuni
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 87 m2
 • Soba: 3
 • Cijena: 170500
 • More

 • Luksuzna vila u Crikvenici
 • Županija: Primorsko-goranska
 • Grad: Crikvenica
 • Naselje: Crikvenica
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 470 m2
 • Soba: 10
 • Cijena: -
 • More

 • Kuća u Novalji
 • Županija: Ličko-senjska
 • Grad: Novalja
 • Naselje: Novalja
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 236 m2
 • Soba: 8
 • Cijena: 270000
 • More

 • Apartman u Novalji
 • Županija: Ličko-senjska
 • Grad: Novalja
 • Naselje: Novalja
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 133 m2
 • Soba: 4
 • Cijena: 254000
 • More

 • Apartman u Novalji
 • Županija: Ličko-senjska
 • Grad: Novalja
 • Naselje: Novalja
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 99 m2
 • Soba: 3
 • Cijena: 185860
 • More

 • Apartman u Novalji
 • Županija: Ličko-senjska
 • Grad: Novalja
 • Naselje: Novalja
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 87 m2
 • Soba: 3
 • Cijena: 162860
 • More

 • Kuća u Novalji
 • Županija: Ličko-senjska
 • Grad: Novalja
 • Naselje: Novalja
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 179 m2
 • Soba: 9
 • Cijena: 249000
 • More

 • Stan u Zadru
 • Županija: Zadarska
 • Grad: Zadar
 • Naselje: Bili Brig
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 74 m2
 • Soba: 4
 • Cijena: 155000
 • More

 • Kuća u Novalji
 • Županija: Ličko-senjska
 • Grad: Novalja
 • Naselje: Novalja
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 108 m2
 • Soba: 4
 • Cijena: 199900
 • More

 • Kuća u Novalji
 • Županija: Ličko-senjska
 • Grad: Novalja
 • Naselje: Novalja
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 300 m2
 • Soba: 13
 • Cijena: 500000
 • More

 • Stan u Novalji
 • Županija: Ličko-senjska
 • Grad: Novalja
 • Naselje: Novalja
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 83 m2
 • Soba: 3
 • Cijena: 120000
 • More

 • Apartman u Privlaki
 • Županija: Zadarska
 • Grad: Privlaka
 • Naselje: Privlaka
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 70 m2
 • Soba: 3
 • Cijena: 149000
 • More

 • Vila u Privlaki
 • Županija: Zadarska
 • Grad: Privlaka
 • Naselje: Privlaka
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 183 m2
 • Soba: 5
 • Cijena: 549630
 • More

 • Vila u Privlaki
 • Županija: Zadarska
 • Grad: Privlaka
 • Naselje: Privlaka
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 170 m2
 • Soba: 5
 • Cijena: 510285
 • More

 • Vila u Privlaki
 • Županija: Zadarska
 • Grad: Privlaka
 • Naselje: Privlaka
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 217 m2
 • Soba: 5
 • Cijena: 650230
 • More

 • Apartman u Novalji
 • Županija: Ličko-senjska
 • Grad: Novalja
 • Naselje: Novalja
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 75 m2
 • Soba: 3
 • Cijena: 165590
 • More

 • Apartman u Novalji
 • Županija: Ličko-senjska
 • Grad: Novalja
 • Naselje: Novalja
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 72 m2
 • Soba: 3
 • Cijena: 158550
 • More

 • Apartman u Novalji
 • Županija: Ličko-senjska
 • Grad: Novalja
 • Naselje: Novalja
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 72 m2
 • Soba: 3
 • Cijena: 158550
 • More

 • Apartman u Novalji
 • Županija: Ličko-senjska
 • Grad: Novalja
 • Naselje: Novalja
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 74 m2
 • Soba: 3
 • Cijena: 162850
 • More

 • Apartman u Pagu
 • Županija: Zadarska
 • Grad: Pag
 • Naselje: Pag
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 60 m2
 • Soba: 3
 • Cijena: 84000
 • More

 • Apartman u Primoštenu
 • Županija: Šibensko-kninska
 • Grad: Primošten
 • Naselje: Primošten
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 84 m2
 • Soba: 3
 • Cijena: 185000
 • More

 • Apartman u Primoštenu
 • Županija: Šibensko-kninska
 • Grad: Primošten
 • Naselje: Primošten
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 76 m2
 • Soba: 3
 • Cijena: 180000
 • More

 • Apartman u Primoštenu
 • Županija: Šibensko-kninska
 • Grad: Primošten
 • Naselje: Primošten
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 81 m2
 • Soba: 3
 • Cijena: 180000
 • More

 • Apartman u Primoštenu
 • Županija: Šibensko-kninska
 • Grad: Primošten
 • Naselje: Primošten
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 76 m2
 • Soba: 3
 • Cijena: 180000
 • More

 • Apartman u Primoštenu
 • Županija: Šibensko-kninska
 • Grad: Primošten
 • Naselje: Primošten
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 82 m2
 • Soba: 3
 • Cijena: 150000
 • More

 • Apartman u Primoštenu
 • Županija: Šibensko-kninska
 • Grad: Primošten
 • Naselje: Primošten
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 77 m2
 • Soba: 3
 • Cijena: 160000
 • More

 • Kuća u Puli
 • Županija: Istarska
 • Grad: Pula
 • Naselje: Pula
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 290 m2
 • Soba: 4
 • Cijena: 399000
 • More

 • Kuća u Posedarju
 • Županija: Zadarska
 • Grad: Posedarje
 • Naselje: Posedarje
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 100 m2
 • Soba: 4
 • Cijena: 280000
 • More

 • Apartman u Biogradu na Moru
 • Županija: Zadarska
 • Grad: Biograd na Moru
 • Naselje: Biograd na Moru
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 75 m2
 • Soba: 3
 • Cijena: 172900
 • More

 • Apartman u Biogradu na Moru
 • Županija: Zadarska
 • Grad: Biograd na Moru
 • Naselje: Biograd na Moru
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 75 m2
 • Soba: 3
 • Cijena: 157700
 • More

 • Apartman u Malinskoj
 • Županija: Primorsko-goranska
 • Grad: Malinska
 • Naselje: Malinska
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 62 m2
 • Soba: 3
 • Cijena: 120000
 • More

 • Kamena kuća u Vodnjanu
 • Županija: Istarska
 • Grad: Vodnjan
 • Naselje: Vodnjan
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 182 m2
 • Soba: 4
 • Cijena: 400000
 • More

 • Apartman u Novalji
 • Županija: Ličko-senjska
 • Grad: Novalja
 • Naselje: Novalja
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 35 m2
 • Soba: 3
 • Cijena: 63000
 • More

 • Kuća na otoku Iž
 • Županija: Zadarska
 • Grad: Zadar
 • Naselje: Veli Iž
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 173 m2
 • Soba: 5
 • Cijena: 350000
 • More

 • Kamena kuća u Jelsi
 • Županija: Splitsko-dalmatinska
 • Grad: Jelsa
 • Naselje: Jelsa
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 141 m2
 • Soba: 4
 • Cijena: 500000
 • More

 • Kuća s bazenom u Novalji
 • Županija: Ličko-senjska
 • Grad: Novalja
 • Naselje: Novalja
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 170 m2
 • Soba: 5
 • Cijena: 550000
 • More

 • Hotel u Labinu
 • Županija: Istarska
 • Grad: Labin
 • Naselje: Labin
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 550 m2
 • Soba: 10
 • Cijena: 1400000
 • More

 • Kuća u Mandrama
 • Županija: Zadarska
 • Grad: Pag
 • Naselje: Mandre
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 41 m2
 • Soba: 2
 • Cijena: 120000
 • More

 • Apartman u Novalji
 • Županija: Ličko-senjska
 • Grad: Novalja
 • Naselje: Novalja
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 159 m2
 • Soba: 5
 • Cijena: 250000
 • More

 • Apartman u Gajcu
 • Županija: Ličko-senjska
 • Grad: Novalja
 • Naselje: Gajac
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 44 m2
 • Soba: 3
 • Cijena: 79999
 • More

 • Stan u Opatiji
 • Županija: Primorsko-goranska
 • Grad: Opatija
 • Naselje: Opatija
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 140 m2
 • Soba: 3
 • Cijena: 700000
 • More

 • Kuća u Staroj Novalji
 • Županija: Ličko-senjska
 • Grad: Novalja
 • Naselje: Stara Novalja
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 212 m2
 • Soba: 6
 • Cijena: 240000
 • More

 • Apartman u Povljani
 • Županija: Zadarska
 • Grad: Povljana
 • Naselje: Povljana
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 134 m2
 • Soba: 4
 • Cijena: 300000
 • More

 • Apartman u Povljani
 • Županija: Zadarska
 • Grad: Povljana
 • Naselje: Povljana
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 102 m2
 • Soba: 4
 • Cijena: 200000
 • More

 • Apartman u Staroj Novalji
 • Županija: Ličko-senjska
 • Grad: Novalja
 • Naselje: Stara Novalja
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 46 m2
 • Soba: 2
 • Cijena: 127500
 • More

 • Kuća na Braču(Postira)
 • Županija: Splitsko-dalmatinska
 • Grad: Postira
 • Naselje: Postira
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 120 m2
 • Soba: 4
 • Cijena: 220000
 • More

 • Apartman u Novalji
 • Županija: Ličko-senjska
 • Grad: Novalja
 • Naselje: Novalja
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 130 m2
 • Soba: 4
 • Cijena: 390000
 • More

 • Apartman u Novalji
 • Županija: Ličko-senjska
 • Grad: Novalja
 • Naselje: Novalja
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 85 m2
 • Soba: 3
 • Cijena: 255000
 • More

 • Apartman u Novalji
 • Županija: Ličko-senjska
 • Grad: Novalja
 • Naselje: Novalja
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 105 m2
 • Soba: 4
 • Cijena: 315000
 • More

 • Kuća u Novalji
 • Županija: Ličko-senjska
 • Grad: Novalja
 • Naselje: Novalja
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 124 m2
 • Soba: 3
 • Cijena: 199000
 • More

 • Apartman u Novalji
 • Županija: Ličko-senjska
 • Grad: Novalja
 • Naselje: Novalja
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 51 m2
 • Soba: 3
 • Cijena: 75000
 • More

 • Apartman u Novalji
 • Županija: Ličko-senjska
 • Grad: Novalja
 • Naselje: Novalja
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 70 m2
 • Soba: 3
 • Cijena: 138000
 • More

 • Hotel na otoku Braču
 • Županija: Splitsko-dalmatinska
 • Grad: Postira
 • Naselje: Postira
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 2800 m2
 • Soba: 44
 • Cijena: 4800000
 • More

 • Zemljište na Korčuli
 • Županija: Dubrovačko-neretvanska
 • Grad: Korčula
 • Naselje: Korčula
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 104000 m2
 • Cijena: 1000000
 • More

 • Kuća u Staroj Novalji
 • Županija: Ličko-senjska
 • Grad: Novalja
 • Naselje: Stara Novalja
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 184 m2
 • Soba: 9
 • Cijena: 219000
 • More

 • Kuća u Istri(Hum)
 • Županija: Istarska
 • Grad: Hum
 • Naselje: Hum
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 180 m2
 • Soba: 4
 • Cijena: 245000
 • More

 • Kuća na otoku Viru
 • Županija: Zadarska
 • Grad: Vir
 • Naselje: Vir
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 160 m2
 • Soba: 6
 • Cijena: 200000
 • More

 • Kuća u Vrsima
 • Županija: Zadarska
 • Grad: Vrsi
 • Naselje: Vrsi
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 155 m2
 • Soba: 6
 • Cijena: 235000
 • More

 • Kuća u blizini Novalje
 • Županija: Ličko-senjska
 • Grad: Novalja
 • Naselje: Novalja
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 71 m2
 • Soba: 4
 • Cijena: 125000
 • More

 • Vila u Vinjercu
 • Županija: Zadarska
 • Grad: Ražanac
 • Naselje: Vinjerac
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 190 m2
 • Soba: 4
 • Cijena: 400000
 • More

 • Apartman u Vidalićima
 • Županija: Ličko-senjska
 • Grad: Novalja
 • Naselje: Vidalići
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 36 m2
 • Soba: 2
 • Cijena: 65000
 • More

 • Apartman u Ninu
 • Županija: Zadarska
 • Grad: Nin
 • Naselje: Nin
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 79 m2
 • Soba: 3
 • Cijena: 125000
 • More

 • Apartman u Ninu
 • Županija: Zadarska
 • Grad: Nin
 • Naselje: Nin
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 58 m2
 • Soba: 2
 • Cijena: 77000
 • More

 • Kamena kuća u Motovunu
 • Županija: Istarska
 • Grad: Motovun
 • Naselje: Motovun
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 126 m2
 • Soba: 4
 • Cijena: 96000
 • More

 • Apartman na Čiovu
 • Županija: Splitsko-dalmatinska
 • Grad: Trogir
 • Naselje: Čiovo
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 90 m2
 • Soba: 4
 • Cijena: 140000
 • More

 • Vila na otoku Pagu
 • Županija: Zadarska
 • Grad: Pag
 • Naselje: Košljun
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 600 m2
 • Soba: 16
 • Cijena: 650000
 • More

 • Zemljište u Gajcu
 • Županija: Zadarska
 • Grad: Pag
 • Naselje: Gajac
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 1900 m2
 • Cijena: 57000
 • More

 • Apartman u Staroj Novalji
 • Županija: Ličko-senjska
 • Grad: Novalja
 • Naselje: Stara Novalja
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 79 m2
 • Soba: 3
 • Cijena: 169000
 • More

 • Kuća u nizu u Privlaki
 • Županija: Zadarska
 • Grad: Privlaka
 • Naselje: Privlaka
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 168 m2
 • Soba: 5
 • Cijena: 503000
 • More

 • Apartman u Novalji
 • Županija: Ličko-senjska
 • Grad: Novalja
 • Naselje: Novalja
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 49 m2
 • Soba: 3
 • Cijena: 69000
 • More

 • Kuća u Šimunima
 • Županija: Zadarska
 • Grad: Pag
 • Naselje: Šimuni
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 143 m2
 • Soba: 4
 • Cijena: 245000
 • More

 • Kuća u Šimunima
 • Županija: Zadarska
 • Grad: Pag
 • Naselje: Šimuni
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 144 m2
 • Soba: 4
 • Cijena: 245000
 • More

 • Kuća u Metajni
 • Županija: Ličko-senjska
 • Grad: Novalja
 • Naselje: Metajna
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 460 m2
 • Soba: 14
 • Cijena: 370000
 • More

 • Kuća na otoku Pag
 • Županija: Zadarska
 • Grad: Pag
 • Naselje: Pag
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 250 m2
 • Soba: 9
 • Cijena: 350000
 • More

 • Kamena kuća otok Hvar
 • Županija: Splitsko-dalmatinska
 • Grad: Jelsa
 • Naselje: Jelsa
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 318 m2
 • Soba: 5
 • Cijena: 500000
 • More

 • Kuća u nizu u Privlaki
 • Županija: Zadarska
 • Grad: Privlaka
 • Naselje: Privlaka
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 147 m2
 • Soba: 4
 • Cijena: 440790
 • More

 • Apartman u Novalji
 • Županija: Ličko-senjska
 • Grad: Novalja
 • Naselje: Novalja
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 61 m2
 • Soba: 2
 • Cijena: 97600
 • More

 • Apartman u Novalji
 • Županija: Ličko-senjska
 • Grad: Novalja
 • Naselje: Novalja
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 66 m2
 • Soba: 3
 • Cijena: 105000
 • More

 • Kuća u Biogradu na moru
 • Županija: Zadarska
 • Grad: Biograd na Moru
 • Naselje: Biograd na Moru
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 225 m2
 • Soba: 9
 • Cijena: 460000
 • More

 • Kuća u Pagu
 • Županija: Zadarska
 • Grad: Pag
 • Naselje: Pag
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 160 m2
 • Soba: 4
 • Cijena: 95000
 • More

 • Zemljište u Novalji
 • Županija: Ličko-senjska
 • Grad: Novalja
 • Naselje: Novalja
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 47650 m2
 • Cijena: 710000
 • More

 • Zemljište u Primoštenu
 • Županija: Šibensko-kninska
 • Grad: Primošten
 • Naselje: Primošten
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 7000 m2
 • Cijena: 70000
 • More

 • Zemljište u Primoštenu
 • Županija: Šibensko-kninska
 • Grad: Primošten
 • Naselje: Primošten
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 6600 m2
 • Cijena: 82500
 • More

 • Zemljište u Primoštenu
 • Županija: Šibensko-kninska
 • Grad: Primošten
 • Naselje: Primošten
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 6000 m2
 • Cijena: 48000
 • More

 • Kuća u blizini Umaga
 • Županija: Istarska
 • Grad: Umag
 • Naselje: Umag
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 180 m2
 • Soba: 4
 • Cijena: 179000
 • More

 • Kuća u blizini Umaga
 • Županija: Istarska
 • Grad: Umag
 • Naselje: Umag
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 180 m2
 • Soba: 4
 • Cijena: 179000
 • More

 • Kuća u Novalji
 • Županija: Ličko-senjska
 • Grad: Novalja
 • Naselje: Novalja
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 90 m2
 • Soba: 4
 • Cijena: 130000
 • More

 • Zemljište u Novalji
 • Županija: Ličko-senjska
 • Grad: Novalja
 • Naselje: Novalja
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 4600 m2
 • Cijena: 115000
 • More

 • Apartman u Novalji
 • Županija: Ličko-senjska
 • Grad: Novalja
 • Naselje: Novalja
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 44 m2
 • Soba: 3
 • Cijena: 99000
 • More

 • Kuća u Novalji
 • Županija: Ličko-senjska
 • Grad: Novalja
 • Naselje: Novalja
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 100 m2
 • Soba: 3
 • Cijena: 150000
 • More

 • Kuća na otoku Iž
 • Županija: Zadarska
 • Grad: Zadar
 • Naselje:
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 112 m2
 • Soba: 3
 • Cijena: 129000
 • More

 • Kuća na Viru
 • Županija: Zadarska
 • Grad: Vir
 • Naselje: Vir
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 186 m2
 • Soba: 3
 • Cijena: 129900
 • More

 • Kuća u Novalji
 • Županija: Ličko-senjska
 • Grad: Novalja
 • Naselje: Novalja
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 155 m2
 • Soba: 6
 • Cijena: 210000
 • More

 • Kuća u Novalji
 • Županija: Ličko-senjska
 • Grad: Novalja
 • Naselje: Novalja
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 150 m2
 • Soba: 4
 • Cijena: 330000
 • More

 • Zgrada/apartmani u Trogiru
 • Županija: Splitsko-dalmatinska
 • Grad: Trogir
 • Naselje: Seget Vranjica
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 543 m2
 • Soba: 17
 • Cijena: 651000
 • More

 • Kuća u Novigradu
 • Županija: Istarska
 • Grad: Novigrad
 • Naselje: Novigrad
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 176 m2
 • Soba: 5
 • Cijena: 285000
 • More

 • Kuća u Pagu
 • Županija: Zadarska
 • Grad: Pag
 • Naselje: Vodice
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 350 m2
 • Soba: 6
 • Cijena: 200000
 • More

 • Kuća u Rogoznici
 • Županija: Šibensko-Kninska
 • Grad: Rogoznica
 • Naselje: Rogoznica
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 370 m2
 • Soba: 10
 • Cijena: 495000
 • More

 • Kuća u Novalji
 • Županija: Ličko-Senjska
 • Grad: Novalja
 • Naselje: Novalja
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 500 m2
 • Soba: 15
 • Cijena: 680000
 • More

 • Kuća u Klanfarima
 • Županija: Primorsko-Goranska
 • Grad: Crikvenica
 • Naselje: Dramalj
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 75 m2
 • Soba: 3
 • Cijena: 140000
 • More

 • Zemljište na otoku Hvaru
 • Županija: Splitsko-Dalmatinska
 • Grad: Starigrad
 • Naselje: Starigrad
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 12019 m2
 • Cijena: 60000
 • More

 • Zemljište u Trogiru
 • Županija: Splitsko-Dalmatinska
 • Grad: Trogir
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 14000 m2
 • Cijena: 2800000
 • More

 • Zemljište na otoku Hvaru
 • Županija: Splitsko-Dalmatinska
 • Grad: Hvar
 • Naselje: Starigrad
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 12335 m2
 • Cijena: 3207010
 • More

 • Zemljište na otoku Hvaru
 • Županija: Splitsko-Dalmatinska
 • Grad: Hvar
 • Naselje: Ivan Dolac
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 9890 m2
 • Cijena: 118680
 • More

 • Zemljište u Turnju
 • Županija: Zadarska
 • Grad: Zadar
 • Naselje: Turanj
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 1760 m2
 • Cijena: 228800
 • More

 • Restoran u Umagu
 • Županija: Istarska
 • Grad: Umag
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 300 m2
 • Cijena: 780000
 • More

 • Pansion u Sukošanu
 • Županija: Zadarska
 • Grad: Zadar
 • Naselje: Sukošan
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 1100 m2
 • Cijena: 1000000
 • More

 • Hotel (Pansion) u Novalji
 • Županija: Ličko-Senjska
 • Grad: Novalja
 • Naselje: Novalja
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 500 m2
 • Soba: 16
 • Cijena: 999000
 • More

 • Kuća u Vrbnju (Hvar)
 • Županija: Splitsko-Dalmatinska
 • Grad: Vrbanj
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 90 m2
 • Soba: 4
 • Cijena: 160000