Kontinentalna hrvatska

 • Kuća u Križevcima
 • Županija: Koprivničko-križevačka
 • Grad: Križevci
 • Naselje: Križevci
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 141 m2
 • Soba: 6
 • Cijena: 155000
 • More

 • Kuća u Križevcima
 • Županija: Koprivničko-križevačka
 • Grad: Križevci
 • Naselje: Križevci
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 300 m2
 • Soba: 8
 • Cijena: 139000
 • More

 • Kuća u Đurđevcu
 • Županija: Koprivničko-križevačka
 • Grad: Đurđevac
 • Naselje: Đurđevac
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 100 m2
 • Soba: 3
 • Cijena: 21500
 • More

 • Dvosoban stan u Karlovcu
 • Županija: Karlovačka
 • Grad: Karlovac
 • Naselje: Karlovac
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 52 m2
 • Soba: 2
 • Cijena: 51000
 • More

 • Hala u Osijeku
 • Županija: Osječko-baranjska
 • Grad: Osijek
 • Naselje: Osijek
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 1200 m2
 • Cijena: 240000
 • More

 • Hala u Slavonskom Brodu
 • Županija: Brodsko-posavska
 • Grad: Slavonski Brod
 • Naselje: Slavonski Brod
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 560 m2
 • Cijena: 470000
 • More

 • Kuća kraj Duge Rese
 • Županija: Karlovačka
 • Grad: Duga Resa
 • Naselje: Zvečaj
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 191 m2
 • Soba: 4
 • Cijena: 280000
 • More

 • Kuća u Okiću
 • Županija: Karlovačka
 • Grad: Okić
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 280 m2
 • Cijena: 100000
 • More

 • Restoran u Podčetrteku
 • Županija: Krapinsko-Zagorska
 • Grad: Sutlanska polja (Zabok)
 • Naselje: Podčetrtek
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 215 m2
 • Cijena: 130000
 • More