Zemljišta

 • Zemljište u Jakišnici
 • Županija: Ličko-senjska
 • Grad: Novalja
 • Naselje: Jakišnica
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 550 m2
 • Cijena: 27500
 • More

 • Zemljište u Novalji
 • Županija: Ličko-senjska
 • Grad: Novalja
 • Naselje: Novalja
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 5315 m2
 • Cijena: 106300
 • More

 • Zemljište na otoku Hvaru
 • Županija: Splitsko-dalmatinska
 • Grad: Stari grad
 • Naselje: Vrbanj
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 36152 m2
 • Cijena: 180000
 • More

 • Zemljište u Lunu
 • Županija: Ličko-senjska
 • Grad: Novalja
 • Naselje: Lun
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 2582 m2
 • Cijena: 49900
 • More

 • Zemljište na Korčuli
 • Županija: Dubrovačko-neretvanska
 • Grad: Korčula
 • Naselje: Korčula
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 104000 m2
 • Cijena: 1000000
 • More

 • Zemljište u Gajcu
 • Županija: Zadarska
 • Grad: Pag
 • Naselje: Gajac
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 1900 m2
 • Cijena: 32300
 • More

 • Zemljište u Novalji
 • Županija: Ličko-senjska
 • Grad: Novalja
 • Naselje: Novalja
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 47650 m2
 • Cijena: 710000
 • More

 • Zemljište u Novalji
 • Županija: Ličko-senjska
 • Grad: Novalja
 • Naselje: Novalja
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 4600 m2
 • Cijena: 115000
 • More

 • Zemljište u Trogiru
 • Županija: Splitsko-Dalmatinska
 • Grad: Trogir
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 14000 m2
 • Cijena: 2800000
 • More

 • Zemljište na otoku Hvaru
 • Županija: Splitsko-Dalmatinska
 • Grad: Hvar
 • Naselje: Starigrad
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 12335 m2
 • Cijena: 3207010
 • More

 • Zemljište na otoku Hvaru
 • Županija: Splitsko-Dalmatinska
 • Grad: Hvar
 • Naselje: Ivan Dolac
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 9890 m2
 • Cijena: 118680
 • More

 • Zemljište u Turnju
 • Županija: Zadarska
 • Grad: Zadar
 • Naselje: Turanj
 • Usluga: Prodaja
 • Površina: 1760 m2
 • Cijena: 228800
 • More